UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Vyučujúci klinických predmetov

Kováčska 30, 040 75 Košice


JUDr. Daniela Lamačková, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4137 
JUDr. Tomáš Illeš   VoIP:(+421 55) 234 4137
JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4137
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.   VoIP:(+421 55) 234 4146
Posledná aktualizácia: 23.06.2022