Prejsť na obsah

Pracoviská

Dekanát

Dekanát Právnickej fakultyKováčska 26P.O.BOX A-45040 75 Košice tel.: +421 55 6227104fax.: +421 55 6225365pravf-dekanat@upjs.sk Informátor:Kováčska 26: +421 55 234 4111Kováčska 30: +421 55 234 4100
17. augusta 2021

Pracovisko právnych kliník

Pracovisko právnych kliník koordinuje a zabezpečuje výučbu klinických právnych predmetov na UPJŠ Právnickej fakulte, ktorých cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie študentov práva v praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné uplatnenie v praxi. Právne kliniky zabezpečované Pracoviskom právnych kliník sú interdisciplinárneho charakteru a sú realizované formou stáží a praxe, riešením reálnych právnych problémov klientov, realizovaním praktickej výučby práva alebo … Čítať ďalej
7. septembra 2022

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

Ústav sa z hľadiska predmetov, resp. ich hlavných súčastí zameriava hlavne na * všeobecnú štátovedu (ťažiskovo na teóriu demokracie a právny štát), * teóriu práva (vzťah práva a spravodlivosti, formy nepráva a nespravodlivého práva), * základné práva a slobody, právne princípy (ľudská dôstojnosť), * výklad práva a teóriu právnej argumentácie, * pramene práva (ústava – … Čítať ďalej
25. februára 2022

Študuj na UPJŠ