UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2007

zbornik_6.jpg
Husár, J. (ed.): Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv
Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.– 26. októbra 2007 v Starej Lesnej.


zbornik_2.jpg 
Husár, J. (ed.): Právo a obchodovanie
Zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie doktorandov konanej 7. júna 2007 v Košiciach


zbornik_1.jpg
Dobrovičová, G. (ed.): Vplyv medzinárodného a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 13.02.2018