Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2008

0minút, 29sekúnd


Pocta profesorovi Gašparovi
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 7. decembra 2007 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, vydaný pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc.

Zbornik_7.jpg
Jánošíková, M. (ed.): Hospodárska a menová únia ako nástroj európskej integrácie
Zborník príspevkov 

zbornik_3.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ. (eds.): Právo ozbrojených konfliktov a humanitné právo v 21. storočí
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 28. marca 2008 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ