Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2009

1minút, 5sekúnd


Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy)


Ústava Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi
zborník príspevkov z vedeckého seminára, Košice 28. novembra 2008


Tekeli, J. (ed.): Právna úprava starostlivosti o životné prostredie
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice 25. novembra 2008

Zbornik_13.jpg
Barinková, M. (ed.): Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov.
Zborník príspevkov účastníkov vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou, konaného dňa 12. mája 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zbornik_12.jpg
Širicová, Ľ. (ed.): Stratégie OSN pri aplikácií sankčných režimov
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dna 14. apríla 2009 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

zbornik_10.jpg
Husár, J. (ed.): Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II

zbornik_9.jpg
Husár, J. (ed.): Tradície a inovácie v súkromnom práve

zbornik_8.jpg
Csach, K.: Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte
Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú  nesprávnou informáciou

Materialy_MPS.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ. (eds.): Medzinárodné právo súkromné /verzia február 2009/
Materiály k štúdiu


Študuj na UPJŠ