Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2011

0minút, 42sekúnd


Marcel Dolobáč, Ľubica Gregová Širicová (eds.) Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Zborník vedeckých prác


Profesijná zodpovednosť
Kristián Csach, Tomáš Doležal, Ján Husár, Jozef Suchoža, Ľubica Širicová


Interpretácia noriem daňového práva orgánmi verejnej správy a súdnej moci
Miroslav Štrkolec a kolektív


Právo – obchod – ekonomika
Zborník vedeckých prác


Ochrana životného prostredia v podmienkach územnej samosprávy
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

Zbornik_19.jpg
Širicová, Ľ. (ed.): Medzinárodné právo životného prostredia
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 20. apríla 2011 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Zbornik_18.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného.


Študuj na UPJŠ