Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2012

0minút, 27sekúnd


Čorba, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu

Dolobáč, M: Vybrané otázky sociálneho práva Európskej únie


Barinková, M., Kakaščíková, J. (eds): Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia


Giertl, A., Gregová Širicová, Ľ. (eds.): Medzinárodné súdnictvo a medzinárodné právo.
Zborník príspevkov zo študentského sympózia konaného dňa 12. apríla 2012 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Zbornik_17.jpg
Csach, K., Širicová, Ľ. (eds.): Medzinárodné právo súkromné /verzia október 2011/
Materiály k štúdiu


Študuj na UPJŠ