Prejsť na obsah

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2014

0minút, 43sekúnd


Klučka, J. (Ed.): 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 29. – 30. mája 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Giertl, A. (eds.): AKTUÁLNE PROBLÉMY MEDZINÁRODNÉHO LETECKÉHO A KOZMICKÉHO PRÁVA
Zborník príspevkov zo VII. ročníka študentského sympózia z medzinárodného práva konaného v dňoch 11. – 12. apríla 2014 v učebno-výcvikovom zariadení UPJŠ v Danišovciach

Csach, K., Rostáš, D. (eds.): Právne úkony v práve obchodných spoločností.
Zborník z I. študentského sympózia z obchodného práva

Husár, J., Csach, K. (eds.): Obchodná spoločnosť ako právnická osoba.
Zborník z konferencie konanej v dňoch 1.-3. apríla 2014 v Smoleniciach.


Študuj na UPJŠ