UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2020

Minčičová, M. - Dolobáč, M. - Žuľová, J. (eds.): Zdravotná spôsobilosť zamestnancov /UNIBOOK/

Skolodová, K. - Minčičová, M. (eds.): Nové výzvy ochrany zdravia zamestnancov /UNIBOOK/

Kundrát, I. - Skolodová, K. - Minčičová, M. (eds.): Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch /UNIBOOK/

Posledná aktualizácia: 31.03.2022