UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Publikácie, zborníky a zverejnenia 2021

Žuľová, J. - Minčičová, M. - Dolobáč, M. (eds.): Zdravie pri práci v spektre teórie a praxe /UNIBOOK/

Minčičová, M. - Dolobáč, M. - Žuľová, J. (eds.): Zamestnanec v digitálnom prostredí /UNIBOOK/

Posledná aktualizácia: 31.03.2022