Prejsť na obsah

Ústavné dni

1minút, 23sekúnd

Orosz L., Breichová Lapčáková M., Majerčák T. (eds): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. Ústavné dni, I. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Breichová Lapčáková M., Majerčák T. (eds): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. Ústavné dni, II. zväzok: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Majerčák T. (eds): Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni: zborník príspevkov z medznárodnej vedeckej konferencie

Orosz L., Majerčák T. (eds): Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi – III. ústavné dni

Majerčák T. (ed): Sloboda prejavu a jej limity – IV. ústavné dni

Majerčák T. (ed): Ústavné dni: Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi sudmi a inými orgánmi verejnej moci – V. ústavné dni

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska-Tomáš Majerčák (ed.): Ústavné dni: 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky ‒ VI. ústavné dni

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska-Tomáš Majerčák (ed.): Ústavné dni: tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky – VII. Ústavné dni

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska –Tomáš Majerčák (eds.): Ústavné dni: ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 – VIII. Ústavné dni.

Ladislav Orosz – Sabina Grabowska –Tomáš Majerčák (ed.): Úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – IX. ústavné dni


Študuj na UPJŠ