UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

promocie JUDr.

OZNAM PRE ABSOLVENTOV (JUDr.)

Plánovaná slávnostná promócia doktorov práv : JÚN 2021
(aktuálna nepriaznivá pandemická situácia neumožňuje uskutočnenie promočných aktov podľa Harmonogramu štúdia v AR 2020/2021, čiže tieto ceremónie sa presúvajú na neskoršie obdobie tohto roka).

O uskutočnení slávnostnej promócie doktorov práv budú absolventi tunajšej fakulty včas informovaní prostredníctvom webovej stránky a doručením návratky s potvrdením účasti, resp. neúčasti do e-mailovej schránky!

 

 

 

Posledná aktualizácia: 17.03.2021