Prejsť na obsah

Agenda rigorózneho konania

0minút, 53sekúnd

Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania
Študijná legislatíva
Elektronická prihláška  + s podaním e-prihlášky aj podpísané TLAČIVO
(príloha prihlášky RIGO spolu s overenou fotokópiou rodného listu)
Od 20.09.2022 bolo dočasne zastavené podávanie elektronických prihlášok RIGO, ale pre uchádzačov je tu možnosť podania prihlášky na klasickom formulári (viď sekcia „Tlačivá“ formulár k stiahnutiu)
Študijné predmety
Témy rigoróznych prác
Žiadosť o vlastnú tému rigoróznej práce (formulár)
Otázky na ústnu časť rigoróznej skúšky
Predloženie rigoróznej práce
Promócie
Individuálne prevzatie diplomu „JUDr.“ 

Poplatky
Tlačivá 

 

Rozhodnutie dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach k realizácii skúšobného obdobia a realizácii štátnych skúšok zo dňa 03.05.2021 a účinnosťou od 10.05.2021 (vzťahuje sa tiež na rigorózne skúšky)

Usmernenie dekana UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach k realizácii rigoróznych skúšok zo dňa 07.05.2020

 

 

Prílohy

File File size
pdf Prihlaska_RIGO_RZVaDV_jul_2021 488 KB
pdf Poriadok_RIGO_februar_2018 762 KB
doc Oprava_FINAL_Dodatok_RIGO_september_2019 25 KB
pdf Oprava_FINAL_Dodatok_RIGO_september_2019 218 KB
pdf Usmernenie_k_Protokolu_kontroly_originality 744 KB
pdf UPLNE_znenie_RIGO_poriadku_2019 757 KB
pdf Pokyn_dekana_3_2020_poplatky_RIGO 582 KB
pdf Poriadok_poplatkov_UPJS_AR_2020_2021 566 KB
pdf RR_Poriadok_poplatkov_AR_2021_2022 581 KB
pdf RR_c.-23_2021_Poriadok_poplatkov_2022_2023 797 KB
pdf Poriadok_RIGO_februar_2018-kopia 699 KB
pdf Poriadok_RIGO_maj_2014 741 KB
pdf Tlacivo_ziadost_vlastna_tema_RP 97 KB
pdf Rozhodnutie_dekana_PravF_skusky_platnost_od_10_05_2021 190 KB
pdf GDPR_informacna_povinnost_2021 384 KB
pdf INFORMACNA_POVINNOST_RIGO 208 KB
pdf INFORMACNA_POVINNOST_RIGO_1 208 KB
doc Poriadok_RIGO_jun_2017 149 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2017 46 KB
doc FPaDP_temy_RP_2017 43 KB
doc DSaP_temy_RP_2017-18 39 KB
doc DSaP_otazky_RS_2017-18 33 KB
doc UP_temy_RP_2017 42 KB
doc UP_otazky_RS_2017 37 KB
doc SP_temy_RP_2017 26 KB
doc SP_otazky_RS_2017 32 KB
doc PPaPSZ_temy_RP_2017 55 KB
doc PPaPSZ_otazky_RS_2017 18 KB
xls TP_temy_RP_2017 17 KB
doc TP_otazky_RS_2017 30 KB
odt EP_temy_RP_2017 8 KB
odt EP_otazky_RS_2017 8 KB
doc MP_temy_RP_2017 34 KB
doc MP_otazky_RP_2017 30 KB
doc MP_otazky_RP_2017_1 30 KB
doc OP_temy_RP_2017 23 KB
doc OP_otazky_RS_2017 18 KB
doc UTPGR_temy_RP_2017 38 KB
doc UTPGR_otazky_RS_2017 31 KB
doc OPaHP_temy_RP_2017 57 KB
pdf Nove_Informacie_pre-dotknutu_osobu_2019 208 KB
pdf Usmernenie_dekana_rigorozne_skusky_distancna_forma_2020 299 KB
odt EP_temy_RP_2016 8 KB
odt EP_otazky_RS_2016 8 KB
doc MP_temy_RP_2016 34 KB
doc MP_otazky_RS_2016 30 KB
doc OPaHP_temy_RP_2016 58 KB
doc FPaDP_temy_RP_2016 43 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2016 47 KB
xls TP_temy_RP_2016 18 KB
doc TP_otazky_RS_2016 30 KB
doc DSaP_temy_RP_2016 40 KB
doc DSaP_otazky_RS_2016 32 KB
doc PPaPSZ_temy_RP_2016 61 KB
doc PPaPSZ_otazky_RS_2016 18 KB
xls UP_temy_RP_2016 14 KB
doc UP_otazky_RS_2016 38 KB
xls SP_temy_RP_2016 29 KB
doc SP_otazky_RS_2016 33 KB
doc TSaP_temy_RP_2016 33 KB
doc TSaP_otazky_RS_2016 31 KB
doc OPaHP_otazky_RS_2016 14 KB
pdf schvalenie_temy_16_17_opravene-kopia 248 KB
doc TSaP_temy_RP_2017 35 KB
doc OP_temy_RP_2016 22 KB
doc RIGO_studijne_predmety_1 31 KB
doc RIGO_studijne_predmety_2017 31 KB
odt EP_temy_RP_2015 9 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2015 47 KB
doc FPaDP_temy_RP_2015 43 KB
doc MP_otazky_RS_2015 30 KB
doc FPaDP_temy_RP_2015_1 43 KB
doc MP_otazky_RS_2015_1 30 KB
doc MP_temy_RP_2015 34 KB
doc OP_temy_RP_2015_1 21 KB
doc OPaHP_otazky_RS_2015 32 KB
doc OPaHP_temy_RP_2015 50 KB
doc PPaPSZ_otazky_RS_2015 18 KB
doc PPaPSZ_temy_RP_2015 60 KB
doc SP_otazky_RS_2015 34 KB
xls SP_temy_RP_2015 29 KB
xls TP_temy_RP_2015 18 KB
doc TSaP_otazky_RS_2015 30 KB
doc TSaP_temy_RP_2015 32 KB
doc UP_otazky_RS_2015 38 KB
xls UP_temy_RP_2015 14 KB
doc TP_otazky_RS_2015 32 KB
doc DSaP_temy_RP_2015_1 40 KB
doc RIGO_studijne_predmety 31 KB
doc OP_otazky_RS_2015 44 KB
doc OP_otazky_RS_2016 18 KB
doc OP_otazky_RS_2016_opravene 18 KB
odt EP_temy_RP_2014 9 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2014 52 KB
odt EP_temy_RP_2014_1 9 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2014_1 52 KB
doc FPaDP_temy_RP_2014 48 KB
doc MP_otazky_RS_2014 31 KB
doc MP_temy_RP_2014 32 KB
doc OP_otazky_RS_2014 44 KB
doc OPaHP_otazky_RS_2014 32 KB
doc OPaHP_temy_RP_Hus_EN_2014 48 KB
doc OPaHP_temy_RP_Such_2014 18 KB
doc PPaPSZ_otazky_RS_2014 35 KB
doc PPaPSZ_temy_RP_2014 55 KB
doc SP_otazky_RS_2014 31 KB
xls SP_temy_RP_2014 19 KB
doc TP_otazky_RS_2014 32 KB
xls TP_temy_RP_2014 19 KB
doc TSaP_otazky_RS_2014 30 KB
doc TSaP_temy_RP_2014 32 KB
doc UP_otazky_RS_2014 36 KB
doc UP_temy_RP_2014 39 KB
doc Prihlaska_RIGO_RZVaDV_1 50 KB
doc OP_temy_RP_2014 17 KB
doc OP_temy_RP_2014_1 17 KB
doc Navratka_2015 159 KB
doc OP_temy_RP_2015 21 KB
doc DSaP_temy_RP_2015 40 KB
doc DSaP_otazky_RS_2015 30 KB
odt EP_otazky_RS_2015 8 KB
doc Prihlaska_RIGO_RZVaDV 49 KB
doc DSaP_temy_RP_2013 40 KB
odt EP_otazky_RS_2013 7 KB
odt EP_temy_RP_2013 8 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2013 50 KB
doc FPaDP_temy_RP_2013 42 KB
doc OP_temy_RP_2013 22 KB
doc OP_temy_RP_2013_1 22 KB
doc PP_temy_RP_2013 54 KB
doc SP_otazky_RS_2013 31 KB
xls SP_temy_RP_2013 19 KB
doc TP_otazky_RS_2013 31 KB
xls TP_temy_RP_2013 17 KB
doc UP_otazky_RS_2013 30 KB
doc UP_temy_RP_2013 30 KB
doc UP_otazky_RS_2013_1 30 KB
doc TSaP_otazky_RS_2013 30 KB
doc TSaP_temy_RP_2013 32 KB
doc OP_temy_RP_2013_2 22 KB
doc MP_temy_RP_2013 31 KB
doc OPaHP_temy_RP_Hus_2013 34 KB
doc OP_otazky_RS_2013 43 KB
doc OPaHP_temy_RP_Hus_EN_2013 47 KB
doc OPaHP_temy_RP_Such_2013 21 KB
doc Promocia_oznam_2014 98 KB
doc Poriadok_RIGO_maj_2014 152 KB
doc DSaP_otazky_RS_2014 30 KB
doc DSaP_temy_RP_2014 40 KB
odt EP_otazky_RS_2014 8 KB
doc UP_otazky_RS_2012_1 31 KB
xls UP_temy_RP_2012 14 KB
doc TSaP_otazky_RS_2012 30 KB
doc TSaP_temy_RP_2012 16 KB
xls SP_temy_RP_2012 14 KB
doc SP_otazky_RS_2012 31 KB
xls TP_temy_RP_2012 15 KB
doc TP_otazky_RS_2012 32 KB
doc OP_temy_RP_2012_oprava 16 KB
doc EP_temy_RP_2012 27 KB
doc DSaP_temy_RP_2012 32 KB
doc EP_otazky_RS_2012 29 KB
doc FPaDP_otazky_RS_2012 50 KB
doc FPaDP_temy_RP_2012 32 KB
doc MP_otazky_RS_2012 30 KB
doc MP_temy_RP_2012 27 KB
doc OP_otazky_RS_2012 27 KB
doc OPaHP_otazky_RS_2012 32 KB
doc OPaHP_temy_RP_Hus_2012 36 KB
doc OPaHP_temy_RP_Such_2012 30 KB
doc PPaPSZ_otazky_RS_2012 34 KB
doc PPaPSZ_temy_RP_2012 38 KB
doc UP_otazky_RS_2012 31 KB
doc PPaPSZ_temy_RP_2012_1 38 KB
pdf Smernica_cislo_1_2010_bibliogr.registracii 841 KB
doc Poriadok_RIGO_2010 150 KB
doc Priloha_c_4 12 KB
doc Priloha_c_5 13 KB
doc EP_otazky_2011 29 KB
doc OP_temy_2011_oprava 15 KB
doc DSaP_temy_2011 31 KB
doc UP_temy_2011 27 KB
doc TP_temy_2011 58 KB
doc OPaHP_temy_RP_Such_2011 30 KB
doc OPaHP_otazky_RS_2011 32 KB
doc SP_otazky_RS_2011 31 KB
doc TSaP_otazky_RS_2011 30 KB
doc UP_otazky_RS_2011 30 KB
doc OPaHP_temy_husar_2011 36 KB
doc Priloha 15 KB
pdf Smernica-c_1_2011 835 KB
doc DSaP_otazky_RS_2012 30 KB

Študuj na UPJŠ