Prejsť na obsah

Bakalárske a magisterské

0minút, 49sekúnd

Referát vzdelávacej činnosti /Študijné oddelenie/

Študijný poradca pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty:
JUDr. Lukáš Jančát
kontakt: lukas.jancat@upjs.sk
Prodekanka pre vzdelávanie
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.  
K dispozícii na konzultáciu študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty vždy vo štvrtok v čase od 9:00- 10:00 v kancelárii LA2O08, Kováčska 26
(v čase pandémie využite mailový kontakt).
kontakt: ludmila.elbert@upjs.sk

Študuj na UPJŠ