Prejsť na obsah

2014

5minút, 40sekúnd

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Dušan Marják – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Obchodnoprávna zodpovednosť za škodu – porovnanie a úvahy de lege ferenda“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Marián Rušin3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Podnik v úprave slovenského práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Michal Karabinoš – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Aktuálne problémy priamych daní“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.02. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Mária Ivanecká – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Lízingová zmluva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 17.03. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Darina Ostrožovičová 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Teoretické a právno-komparatívne aspekty kúpnej zmluvy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 17.03. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Tomáš Sninčák – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Zmluvné pokrytie výkonu práce v režime pracovného práva a občianskeho práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 05.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. Mgr. Marek Pipa – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Sudcovská kreativita v európsko-kontinentálnom type právnej kultúry“, obhajoba dizertačnej práce dňa 13.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Peter Huba – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Právne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a zabránenia daňovým únikom“, obhajoba dňa 24.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. JUDr. Ing. Lívia Jamnická – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Drogová kriminalita ako súčasť oragnizovaného zločinu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 03.07. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košicach

10. JUDr. Monika Smoleňová – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Formy zmeny a zániku platných právnych noriem: novelizácia a derogácia“, obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

11. JUDr. Ľudmila Pošiváková – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Rule of Law vo vnútroštátnom práve a v súčasnom medzinárodnom práve“, obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

12. JUDr. Ivana Vojníková – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Rozpočty a ich právna úprava, problémy tvorby v SR“, obhajoba dizertačnej práce dňa 26.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

13. JUDr. Lívia Tóthová – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Pozemkové spoločenstvá“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

14. JUDr. Jana Jankolová, rod. Feciľaková – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Ústavnosť a zákonnosť volebného práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 16.12. 2014 na Právnickej UPJŠ v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Alena Mátejová – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Osvojenie do cudziny“, obhajoba dizertačnej práce dňa 20.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Ing. Andrea Škapincová – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť správcu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Lenka Ušiaková – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu spôsobenú pri výkone funkcie“, obhajoba dizertačnej práce dňa 31.01. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Martina Tokárová Kuzmová – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Rozpočty, ich právna úprava, problémy tvorby v SR“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.02. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Ivan Roháč, LL.M., MBA – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Ochrana práv vysielateľov“, obhajoba dizertačnej práce dňa 05.05. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Peter Čabák 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Aproximácia autorského práva v Európskej únii“, obhajoba dizertačnej práce dňa 05.05. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. JUDr. Jana Žuľová – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Právne aspekty rodinnej politiky a ich vplyv na kvalitu pracovných vzťahov zamestnancov s povinnosťami k rodine“, obhajoba dizertačnej práce dňa 05.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Radoslav Benko, LL.M. – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Pohľad právnej teórie na vzťah medzi právom EÚ a právom členských štátov: Normatívny rámec usmerňujúci ústavnoprávnu rozpravu o princípe prednosti práva EÚ – budovanie  pravidla uznania EÚ„, obhajoba dňa 13.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. JUDr. Jaroslav Jakubčo – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva,Téma: „Odôvodnenie právnych rozhodnutí (jednoduché a zložité prípady)“ , obhajoba dizertačnej práce dňa 13.06. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

10. JUDr. Ladislav Greguš – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Počítačová kriminalita“, obhajoba dizertačnej práce dňa 03.07. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

11. JUDr. Milan Majerník – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Nachádzanie práva súdmi (vybrané problémy)“, obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

12. JUDr. Katarína Blšáková, rod. Harajdová –  3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Európska akciová spoločnosť“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

13. JUDr. René Baran –  3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Základné princípy obchodného práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

14. JUDr. Andrea Barancová 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Zabezpečenie záväzkov prevodom práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2014 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

15. JUDr. Ferdinand Korn – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Ústavné podmienky obmedzenia základných práv a slobôd a ukladania povinností“, obhajoba dizertačnej práce dňa 16.12. 2014 na Právnickej UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ