Prejsť na obsah

2016

2minút, 8sekúnd

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Zuzana Antošová3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Teória a prax tvorby práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 21.06. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Lukáš Cisko – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zodpovednosť za vady plnenia“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v košiciach

3. JUDr. Jozef Sábo – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Daňová politika EÚ“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Martin Štrkolec – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Princíp zákonnosti pri uplatňovaní donútenia v trestnom práve“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.02. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Marko Deák – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch“, obhajoba dizertačnej práce dňa 20.04. 2016 na UPJŠ právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Marcela Kováčová3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Obce a vyššie územné celky ako subjety práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 21.06. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

4. JUDr. Jana Horváthová 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Konanie abusus iuris a in fraudem legis“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.06. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

5. JUDr. PhDr. Helena Mazurová3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právo a jazyk: osobitosti právneho textu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

6. Mgr. Alena Angelovičová, LL.M. – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právo EÚ a rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

7. JUDr. Marián Slávik – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Vzťah vnútroštátneho daňového zákonodarstva a práva EÚ“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach

8. JUDr. Petra Bulejková, rod. Jakubeková3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Daňové exekučné konanie“, obhajoba dizertačnej práce dňa 08.11. 2016 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach


Študuj na UPJŠ