Prejsť na obsah

2017

2minút, 44sekúnd

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ing. František Lipták 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Lex mercatoria a rozhodovanie sporov ex aequo et bono“, obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. František Bonk3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zásada zákazu zneužitia daňového práva v Európskej únii (Súdny a zákonný rozmer GAARs vo vybraných členských štátoch EÚ)“, obhajoba dizertačnej práce dňa 21.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Ľuboš Dobrovič – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Societas ako konsenzuálny kontrakt v Rímskom práve a jeho presahy v modernom práve“, obhajoba dizertačnej práce dňa 22.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

4. Mgr. Dušan Rostáš – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zneužitie významnej trhovej sily (regulácia obchodných reťazcov na pomedzí zmluvného a súťažného práva z komparatívneho hľadiska)“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

5. Ing. Mgr. Jaroslav Dolný – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Základné imanie, čisté obchodné imanie a obchodné imanie obchodných spoločností“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

6. JUDr. Simona Farkašová – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Všeobecnosť volebného práva a volebné cenzy v modernom demokratickom a právnom štáte“, obhajoba dizertačnej práce dňa 18.12. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Peter Rychnavský – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Uzavieranie obchodných zmlúv a rekodifikácia súkromného práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 31.01. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

2. JUDr. Peter Franko – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právnický diskurz a právna argumentácia. Analýza na základe teórie Roberta Alexyho“, obhajoba dizertačnej práce dňa 22.02. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

3. JUDr. Peter Čuroš – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právo na nesúhlas: občianska neposlušnosť“, obhajoba dizertačnej práce dňa 22.02. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

4. JUDr. Kamila Kočišová 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právna kvalifikácia krádeže v Rímskom práve a Trestnom zákone SR“, obhajoba dizertačnej práce dňa 29.05. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

5. JUDr. Adriána Palajová3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zmluvné vzťahy v obchodných spoločnostiach“, obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

6. JUDr. Jaroslav Čollák 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Zákaz zneužitia práva v práve obchodných spoločností“, obhajoba dizertačnej práce dňa 04.07. 2017 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach


Študuj na UPJŠ