Prejsť na obsah

2018

1minút, 41sekúnd

Denné doktorandské štúdium
1. JUDr. Terézia Hišemová – 3.4.2. Teória a a dejiny štátu a práva, Téma: „Slobodné kráľovské mesto Košice a zbierka Tavernikálneho práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
2. JUDr. Darina Kmecová, rod. Vasiľová – 3.4.2. Teória a a dejiny štátu a práva, Téma: „Právny inštitút interdiktov v Rímskom práve“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
3. JUDr. Adrián Popovič – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Rozpočet EÚ a právne aspekty jeho ďalšieho smerovania“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
4. Mgr. Dominika Zavadová – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Nekalá súťaž a nekalé obchodné praktiky“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach

Externé doktorandské štúdium
1. JUDr. Alexandra Sestrienková – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Zmluva o obstaraní zájazdu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 02.07. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
2. JUDr. Juraj Martaus – 3.4.2. Teória a a dejiny štátu a práva, Téma: „Ustavné limity výkonu právomoci prezidenta SR“ , obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
3. JUDr. Martina Tekeliová, rod. Štofková – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Kompetencie a vzťahy medzi orgánmi obchodných spoločností“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach
4. JUDr. Martin Husár, D.E.S. 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Obchodné vzťahy medzi obchodníkmi z rôznych krajín EÚ. Distribúcia tovarov medzi obchodníkmi z členských štátov EÚ – distribučné zmluvy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 17.12. 2018 na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach


Študuj na UPJŠ