Prejsť na obsah

2005

0minút, 21sekúnd

1. JUDr. Rudolf Manik – 68-03-9 Ústavné právo, „Ústavné postavenie prezidenta SR v kontexte európskeho
konštitucionalizmu“. Obhajoba dizertačnej práce dňa 7.4. 2005 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.

2. JUDr. Marta Tóthová – 68-03-9 Ústavné právo, „Právomoci hlavy štátu vo vzťahu k zákonodárnej a výkonnej moci“. Obhajoba dizertačnej práce dňa 23.11. 2005 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.


Študuj na UPJŠ