Prejsť na obsah

2005

1minút, 3sekúnd

Externá forma:

1. JUDr. Alena Krunková – 68-03-9 Ústavné právo, „Referendum ako forma priamej demokracie v modernom štáte“.
Obhajoba dizertačnej práce dňa 27.04. 2004 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 06.05. 2005.

2. JUDr. Júlia Ondrová – 68-03-9 Ústavné právo„Konanie o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky a Ústavným súdom Českej republiky“. Obhajoba dizertačnej práce dňa 27.04. 2004 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 06.05. 2005.

3. JUDr. Rudolf Manik – 68-03-9 Ústavné právo, „Ústavné postavenie prezidenta SR v kontexte európskeho
konštitucionalizmu“. Obhajoba dizertačnej práce dňa 07.04. 2005 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 12.04. 2005.

4. JUDr. Marta Tóthová – 68-03-9 Ústavné právo, „Právomoci hlavy štátu vo vzťahu k zákonodárnej a výkonnej moci“. Obhajoba dizertačnej práce dňa 23.11. 2005 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 29.11. 2005.


Študuj na UPJŠ