Prejsť na obsah

2007

0minút, 23sekúnd

Externá forma:

1. JUDr. Karin Prievozníková – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, „Právne aspekty colného konania“, obhajoba dizertačnej práce dňa 12.2 .2007 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

2. Michal Jesenko – 68-03-9 Ústavné právo, „Ústavná koncepcia územnej samosprávy v Slovenskej republike“, obhajoba dizertačnej práce dňa 06.12. 2006 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Vedecká rada UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach udelila vedecko-akademickú hodnosť „PhD.“  dňa 17.04. 2007.


Študuj na UPJŠ