Prejsť na obsah

2008

1minút, 9sekúnd

 Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Kristián Csach, LL.M.- 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Všeobecné obchodné podmienky v obchodných zmluvách“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.3. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. Mgr. Miroslav Fico – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Nutná obrana a krajná núdza“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.6. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Martin Puchalla – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Obhajoba v prípravnom konaní“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.6. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Stanislav Sojka, 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Vzťah prípravného konania a hlavného pojednávania v kontradiktórnom procese“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.6. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Lucia Baňacká – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Obchodný podiel“, obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Vladimír Hrib – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Subjekty obchodného práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Juraj Schwarcz – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „“Právna úprava obchodného registra, obhajoba dizertačnej práce dňa 13.10. 2008 na Právnickej fakulte v Košiciach.


Študuj na UPJŠ