Prejsť na obsah

2001

0minút, 20sekúnd

1. JUDr. Kornélia Pápayová, rod. Szürösová – 68-12-9 Obchodné právo, Téma: „Obchodné spoločnosti s osobitným zreteľom na spoločnosť s ručením obmedzeným“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.05. 2000 na Právnickej fakulte UK Bratislava, vedecká hodnosť PhD. udelená Vedeckou radou UK v Bratislave dňa 08.02. 2001. /štúdium realizované na PrávF UPJŠ Košice/.

 


Študuj na UPJŠ