Prejsť na obsah

2020

2minút, 49sekúnd

Denné doktorandské štúdium

1. Mgr. Ján Králik – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právny štát a zneužitie (právo)moci ústavného činiteľa“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

2. JUDr. Valéria Miháliková – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Európska únia a národná identita jej členských štátov“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

3. JUDr. Monika Stojáková – Obchodné a finančné právo, Téma: „Trendy vývoja colného práva na Slovensku a v EÚ spojené s globalizáciou svetového obchodu a podnikania“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

4. JUDr. Laura Rózenfeldová – Obchodné a finančné právo, Téma: „Zodpovednostný režim kolaboratívnych platforiem“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

5. Mgr. Lucia Bakošová, rod. Bódišová – Medzinárodné právo, Téma: „Medzinárodnoprávne aspekty prírodných a priemyselných katastrof“, obhajoba dizertačnej práce dňa 28.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

Externé doktorandské štúdium
1. JUDr. Gabriela Dubová, rod. Šepitková – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Výklad práva podľa použitej metódy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

2. Mgr. Jakub Rangl – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Prirodzené právo v teórii a praxi“,  obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

3. JUDr. Jana Eldojali, rod. Vrabľová – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Pristúpenie EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd: povinnosť, možnosť, alebo pat?“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

4. JUDr. Rastislav Pirkovský – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Fašizmus v Európe“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

5. JUDr. Monika Kajla, rod. Sedláková – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Priama demokracia v Slovenskej republike“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

6. Mgr. Peter Koromház – Občianske právo, Téma: „Ochrana osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

7. JUDr. Lenka Tonhauserová, rod. Godišková – Občianske právo, Téma: „Poručníctvo“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte 

8. JUDr. Daniela Lamačková, rod. Telepková – Občianske právo, Téma: „Zásada rovnakého zaobchádzania a jej uplatňovanie“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

9. JUDr. Dominika Cukerová, rod. Kostovalová – Obchodné a finančné právo, Téma: „Odporovateľnosť právnych úkonov v obchodnom práve“, obhajoba dizertačnej práce dňa 25.08. 2020 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte


Študuj na UPJŠ