Prejsť na obsah

2021

1minút, 18sekúnd

Denné doktorandské štúdium

1. JUDr. Oliver Buhala – Obchodné a finančné právo, Téma: „Informačné povinnosti obchodných spoločností“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2021 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

2. JUDr. Ladislav Hrabčák – Obchodné a finančné právo, Téma: „Európske a národné pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2021 na UPJŠ v Košiciach,

3. Mgr. Ivan Kundrát – Občianske právo, Téma: „Neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve“, obhajoba dizertačnej práce dňa 24.08. 2021 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

4. JUDr. Ivana Kuráková – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Sloboda pohybu a pobytu, jej limity a vplyv na európsky štát a právo: teoretickoprávne aspekty a realita v podmienkach Európy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2021 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

5. Mgr. Adrián Lukáčik – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Jednotná a účinná aplikácia viacerých normatívnych systémov pri ochrane základných práv“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2021 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

6. JUDr. Dávid Pandy – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Postavenie mladistvých osôb v trestnom práve medzivojnovej Československej republiky“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.08. 2021 na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte

 


Študuj na UPJŠ