Prejsť na obsah

2022

1minút, 52sekúnd

Denné doktorandské štúdium

1. JUDr. Viktória Koľveková – Občianske právo, Téma: “ Princíp arbitrárneho poriadku v civilnom procese“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2022
2. JUDr. Ľuboslav Sisák – Medzinárodné právo, Téma: „Manželské majetkové právo v medzinárodnom práve súkromnom“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2022
3. Mgr. Katarína Skolodová – Občianske právo, Téma „Ochrana súkromia zamestnanca v informačnom veku“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 23.08. 2022
4. Mgr. Simona Rudohradská – Obchodné a finančné právo, Téma: „Jednotný digitálny trh – vybrané okruhy problémov v kontexte obchodovania“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 24.08. 2022
5. JUDr. Lucia Pištejová – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Stavovské snemy v Európe a ich právna regulácia“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 30.08. 2022

Externé doktorandské štúdium

1. JUDr. Andrea Zjarová – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: “ Vplyv multikulturalizmu na súčasný európsky štát a právo“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 28.03. 2022
2. JUDr. Ladislav Duditš – Občianske právo, Téma: „Rozsudok v civilnom sporovom konaní“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2022
3. JUDr. Miroslava Kušníriková – Občianske právo, Téma: „Formálna pravda a materiálna pravda v civilnom procese“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2022
4. JUDr. Kristína Malá Piovarčíová – Občianske právo, Téma: „Právne postavenie maloletých detí po rozvode manželstva“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 23.08. 2022
5. JUDr. Katarína Tomková – Občianske právo, Téma: „Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 23.08. 2022


Študuj na UPJŠ