Prejsť na obsah

2023

3minút, 2sekúnd

Denné doktorandské štúdium

1. JUDr. Katarína Lešková – Medzinárodné právo, Téma: „Medzinárodné právo v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 02.06. 2023
2. Mgr. Michal Sokol – Obchodné a finančné právo, Téma: „Proces digitálnej transformácie obchodných spoločností“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 21.08. 2023
3. Mgr. Renáta Pillárová – Občianske právo, Téma: „Autorské právo v digitálnom veku a systém licencovania autorských diel“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
4. JUDr. Lukáš Macko – Občianske právo, Téma: „Autorské právo v digitálnom veku – zodpovednosť za použitie chráneného obsahu“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
5. JUDr. Katarína Petrášová – Trestné právo, Téma: „Európska prokuratúra“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
6. Mgr. Adam Ševčovič – Trestné právo, Téma: „Dovolanie v trestnom konaní“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
7.  JUDr. Mgr. Rebeka Puchalla – Trestné právo, Téma: „Súbeh trestných činov a jeho trestanie“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
8. Mgr. Dávid Priščák – Trestné právo, Téma: „Limity súdnej intervencie do trestného konania“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
9. JUDr. Lukáš Tomaš – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Konanie o súlade právnych predpisov v správnom súdnictve“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
10. JUDr. Dominika Kováčová – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Versaillská zmluva a jej vplyv na formovanie hraníc Československej republiky“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
11. JUDr. Ivan Vaňa – Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Formovanie slovensko-poľskej hranice v prvej polovici 20. storočia“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
12. JUDr. Radka Štefánová – Obchodné a finančné právo, Téma: „Daňové úniky a ich dokazovanie pri správe daní ako nástroj ich eliminácie“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 28.08. 2023,
13. JUDr. Soňa Simić Ballová – Obchodné a finančné právo, Téma: „Zdaňovanie digitálnych služieb – iniciatívy, problémy a možnosti smerovania ich daňovo-právnej regulácie“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 28.08. 2023

Externé doktorandské štúdium

1. JUDr. Peter Gabrik – Občianske právo, Téma: „Právne aspekty pozemkov neznámych vlastníkov na Slovensku“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 21.08. 2023
2. JUDr. Martin Serfőző – Občianske právo, Téma: „Neodkladné opatrenia v civilnom procese“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023
3. JUDr. Anna Kovaľová – Občianske právo, Téma: „Konanie na odvolacom súde“, obhajoba dizertačnej práce na UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulte dňa 22.08. 2023


Študuj na UPJŠ