Prejsť na obsah

2009

2minút, 24sekúnd

Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Marcel Dolobáč – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Právo a internet“, obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Eduard Szattler – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Ochrana počítačových programov“, obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Regina Palková – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Rozhodcovské konanie v obchodných veciach – stav a úvahy de lege ferenda“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Simona Štefanková – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Kriminologické aspekty trestných činov proti životu a zdraviu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Jolana Fuchsová – 3.4.3 Ústavné právo, Téma: „Sťažnosť podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky“, obhajoba dizertačnej práce dňa 01.04. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

6. JUDr. Jozef Čorba – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Obchodnoprávne vzťahy v oblasti športu“, obhajoba dizertačnej práca dňa 08.06. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Peter Molnár – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Nútená vymožiteľnosť práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Milan Sudzina – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Ochrana práv vlastníkov nehnuteľností“, obhajoba dizertačnej práce dňa 2.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Miroslav Štrkolec – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Daňové konanie, jeho právna podstata a účel“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.2. 2009 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Miroslav Baňacký – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Etiológia, morfológia a kontrola korupcie v Slovenskej republike“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Ján Mihaľov – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Trestné právo v procesoch integrácie a europeizácie“, obhajoba dizertačnej práce dňa 30.03. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

6. JUDr. Marian Hoffmann – 3.4.3 Ústavné právo, Téma: „Prokuratúra v ústavnom sytéme Slovenskej republiky (so zameraním na oblasť verejnej správy)“, obhajoba dizertačnej práce sa konala dňa 28.05. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

7. JUDr. Andrea Balážiková – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Nutná obrana“, obhajoba dizertačnej práce sa konala dňa 23.09. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.

8. JUDr. Peter Dzadík – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Príčetnosť ako predpoklad spôsobilosti subjektu trestného činu“, obhajoba dizertačnej práce sa konala dňa 23.09. 2009 na UPJŠ Právnickej fakulte v Košiciach.


Študuj na UPJŠ