Prejsť na obsah

2011

2minút, 31sekúnd

Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ivan HumeníK – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Ochrana osobnosti a medicínske právo“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.1. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Peter Tanečka – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Okolnosti vylučujúce protiprávnosť“, obhajoba dizertačnej práce dňa 14.3. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Lucia Bujňačková Spišáková – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Právna úprava vlastníckeho práva na Slovensku v rokoch 1939 – 1944“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Dana Perúnová – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Vývoj trestného práva na Slovensku v rokoch 1944 – 1948“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Diana Treščáková – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Zodpovednosť za porušenie záväzkov z obchodných zmlúv – nové pohľady“, obhajoba dizertačnej práce dňa 31.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

6. Mgr. Ján Čipkár – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Všeobecné právne zásady ako prameň komunitárneho práva/práva EÚ“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.9. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Renáta Bačárová, LL.M. – 3.4.11 Občianske právo, Téma:„Autorské zmluvné právo so zameraním na vytváranie a používanie autorských diel na internete“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.1. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Marek Rajnič – 3.4.7 Trestné právo, Téma:„Alternatívne tresty“, obhajoba dizertačnej práce dňa 14.3. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Stanislav Gross – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Globalizace, organizovaná kriminalita a terorismus a faktory ovlivňujíci mezinárodní kriminalitu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 16.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Alexandra Kotrecová – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Zabezpečenie nárokov poškodeného pri mimosúdnom riešení trestných vecí (Disquisitio Iuris)“, obhajoba dizertačnej práce dňa 16.5. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. František Sedlačko – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Ochrana osobnosti a tlačové médiá“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.9. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

6. JUDr. Martin Čabák, LL.M. – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Legislatívno-právne a aplikačné aspekty európskej akciovej spoločnosti“, obhajoba dizertačnej práce dňa 3.10. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.

7. JUDr. Martin Varga – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Franchising z pohľadu slovenského a komunitárneho práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 3.10. 2011 na Právnickej fakulte v Košiciach.


Študuj na UPJŠ