Prejsť na obsah

2012

1minút, 36sekúnd

Interné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Mária Durkošová – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Organizovaný zločin (Súčasné trendy vývoja trestnoprávnej úpravy najzávažnejších foriem kriminality)“, obhajoba dizertačnej práce dňa 5.3. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Lenka Grigeľová, rod. Voštinárová – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Trestná zodpovednosť subjektu trestného činu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 5.3. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Anna Románová – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Daňové konanie a jeho osobitosti“, obhajoba dizertačnej práce dňa 27.8. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

4. JUDr. Pavol Bašista – 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Leges Iuliae“, obhajoba dizertačnej práce dňa 29.11. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

5. JUDr. Anna Stančáková – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Združenie podľa Občianskeho zákonníka“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.12. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

6. Mgr. Martina Kovalčíková – 3.4.11 Občianske právo, Téma: „Realizácia osobnostných práv pri výkone závislej práce“, obhajoba dizertačnej práce dňa 10.12. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Pavel Němec – 3.4.7 Trestné právo, Téma: „Fenomén počítačovej kriminality – trestnoprávne, kriminologické a forenzné aspekty“, obhajoba dizertačnej práce dňa 5.3. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

2. JUDr. Ivetta Macejková – 3.4.7 Trestné právo, Téma:„Trestné právo a jeho ústavné limity v podmienkach Slovenskej republiky“, obhajoba dizertačnej práce dňa 18.5. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.

3. JUDr. Peter Strapáč – 3.4.10 Obchodné a finančné právo, Téma: „Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti“, obhajoba dňa 23.10. 2012 na Právnickej fakulte v Košiciach.


Študuj na UPJŠ