Prejsť na obsah

2013

3minút, 2sekúnd

Denné doktorandské štúdium:

1. JUDr. Ivana Pastvová – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Extrémizmus“, obhajoba dizertačnej práce dňa 17.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Ivana Puchallová – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Dokazovanie na hlavnom pojednávaní“, obhajoba dizertačnej práce dňa 18.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Gabriela Simková – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Autorské právo v kontexte práva EÚ“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Veronika Perduková – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Inštitút štátneho občianstva Slovenskej republiky – jeho vnútroštátny, komparatívny a medzinárodný rozmer“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Stanislava Koľová – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Konanie o súlade právnych predpisov v špecializovanom a koncentrovanom modeli súdnej kontroly ústavnosti“, obhajoba dizertačnej práce dňa 19.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Jana Schäfferová – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Alternatívne tresty“, obhajoba dizertačnej práce dňa 20.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. JUDr. Svetlana Pavlíková, rod. Soľaníková –  3.4.7. Trestné právo, Téma: „Ochrana svedka v trestnom konaní“, obhajoba dizertačnej práce dňa 20.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Tivadar Ötvös – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Základné zásady súkromného práva“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

9. JUDr. Mária Dorková – 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, Téma: „Vplyv spoločensko-politických zmien v Slovenskej republike na interpretáciu práva“ , obhajoba dizertačnej práce dňa 24.09. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Externé doktorandské štúdium:

1. JUDr. Tomáš Bardelčík – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Rozhodnutia v daňovom konaní, právna úprava, podstata a druhy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 17.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

2. JUDr. Martina Kantorová – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Trestné činy daňové“, obhajoba dizertačnej práce dňa 17.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

3. JUDr. Marta Kolcunová – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Kontradiktórnosť v prípravnom konaní“, obhajoba dizertačnej práce dňa 18.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

4. JUDr. Jozef Kolcun – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Kontradiktórnosť v súdnom konaní“, obhajoba dizertačnej práce dňa 18.06. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

5. JUDr. Mária Voľanská – 3.4.7. Trestné právo, Téma: „Trestná zodpovednosť verejného činiteľa“, obhajoba dizertačnej práce dňa 20.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

6. JUDr. Róbert Madej – 3.4.11. Občianske právo, Téma: „Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom“, obhajoba dizertačnej práce dňa 23.08. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

7. JUDr. Jakub Ulaher – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Miestne dane a ich právno-aplikačné problémy“, obhajoba dizertačnej práce dňa 09.12. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

8. JUDr. Marián Kačmár – 3.4.10. Obchodné a finančné právo, Téma: „Colné konanie a jeho vzťah k iným druhom právneho procesu“, obhajoba dizertačnej práce dňa 09.12. 2013 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ