UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú záujem zapojiť  sa do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)  v akademickom roku 2020/2021, že témy za jednotlivé katedry rep. ústavy sú zverejnené TU.

Súťažiaci si vyberá zo zoznamu zverejnených tém resp. si môže zvoliť individuálnu tému práce.
V obidvoch prípadoch oznámi danú skutočnosť koordinátorke ŠVOČ Ing. Sedlákovej Slavke, PhD., v lehote do 31.1.2021.

Všetky základné informácie, postupy, náležitosti prác a dôležité termíny  je možné nájsť: TU.
 

Posledná aktualizácia: 08.12.2020