Prejsť na obsah

Moot court z práva Európskej únie

1minút, 5sekúnd

Dňa 10.12.2022 sa konal 7. ročník moot courtu z práva Európskej únie určený pre české a slovenské právnické fakulty. Moot court organizovala Česká společnost pro evropské a srovnávací právo v spolupráci s Najvyšším správnym súdom ČR, na pôde ktorého sa daná súťaž aj konala. Súťaž bola zameraná predovšetkým na problematiku transpozície smernice členským štátom a prípadnému vzniku zodpovednosti štátu za chybné prevedenie danej smernice. Študenti sa pri príprave museli vysporiadať s analýzou judikatúry viažucej sa na danú problematiku a v ústnom kole preukázať schopnosť svoje argumenty prezentovať, promptne reagovať na otázky sudcov a vecne na argumenty protistrany. Našu fakultu reprezentovali celkovo 3 tímy.

Tím v zložení: Michal Bartko, Natália Bodnárová a Daniel Branc sa po prvých dvoch úvodných kolách dostal do finále, v ktorom si proti tímu študentov z Masarykovej univerzity taktiež pripísal úspech a zo súťaže si tak odniesol celkové víťazstvo.

Navyše náš študent Róbert Helcmanovský získal v súťaží cenu najlepšieho rečníka.

K úspechu našim študentom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.


Študuj na UPJŠ