Prejsť na obsah

Stretnutie študentov s vedením fakulty pri príležitosti sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu

1minút, 25sekúnd

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. prijal v pondelok 21.11.2022 spolu 29 študentov všetkých stupňov štúdia  a udelil im pochvalné uznanie za príkladnú reprezentáciu a rozvoj fakulty, za reprezentáciu v rámci športových aktivít, ŠVOČ, ako aj za výborné študijné výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom akademickom roku 2021/2022. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti členov vedenia v zasadacej miestnosti fakulty pri príležitosti sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Študentom srdečne blahoželáme.

Ocenenie bolo udelené:
Za príkladnú reprezentáciu fakulty v rámci Dňa otvorených dverí Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2021/2022

· Bc. Antónii Tkáčovej

Za rozvoj fakulty v akademickom roku 2021/2022
· Natálii Konrádyovej
· Bc. Jane Pezlar Seleckej
· Bc. Laure Gazdagovej
· Bc. Kataríne Alexandre Daňkovej
· Bc. Tomášovi Šefčíkovi

Za príkladnú reprezentáciu fakulty v rámci športových aktivít v akademickom roku 2021/2022
· Bc. Diane Mackovej
· Dominike Géciovej

Za príkladnú reprezentáciu fakulty v rámci súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť v akademickom roku 2021/2022
· Bc. Judite Mereššovej
· Mgr. Diane Repiščákovej
· Mgr. Eve Berníkovej
· Mgr. Soni Simić
· Bc. Denise Rudžikovej

Za výborné študijné výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom akademickom roku 2021/2022
· Márii Demkovej
· Viktórii Uličnej
· Natálii Bujňákovej
· Ivane Timkovej
· Róbertovi Helcmanovskému
· Natálii Kučerovej
· Bianke Miňovej
· Bc. Radovanovi Nemčíkovi
· Bc. Barbore Dulinovej
· Bc. Tímei Lackovej
· Bc. Sofii Baffyovej
· Bc. Júlii Hamrákovej
· Bc. Patrícii Martončíkovej
· Bc. Karin Pirohaničovej
· Bc. Anete Kolesárovej
· Bc. Dominikovi Urbanovi


Študuj na UPJŠ