Prejsť na obsah

TAX ADVISERS AWARD 2022

0minút, 40sekúnd

Ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania za rok 2022 získal absolvent našej fakulty JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD., Ph.D.

Do tejto prestížnej prehliadky záverečných prác študentov vysokých škôl s ekonomickým alebo právnickým zameraním sa pod vedením doc. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD.,  zapojil s prácou pod názvom: „Európske a národné pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam„.

Úprimne blahoželáme k dosiahnutému oceneniu a želáme veľa ďalších úspechov.
Zároveň ďakujeme za výbornú reprezentáciu fakulty.


Študuj na UPJŠ