Prejsť na obsah

Úspech našich študentiek na medzinárodnom moot courte

0minút, 57sekúnd

V dňoch 15.-18.11.2022 sa konal 7. ročník medzinárodného moot courtu z oblasti medzinárodného práva ozbrojených konfliktov, medzinárodného humanitárneho práva, azylového a trestného práva s názvom All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition organizovaný Právnickou fakultou v Ľubľane, Slovinsko, na ktorom našu fakultu reprezentovali naše študentky:
Bc.Katarína Alexandra Daňková
Bc. Laura Gazdagová
Bc. Jana Pezlar Selecká

V štyroch náročných kolách preukázali výbornú orientáciu v náročnej a širokej problematike štyroch oblastí medzinárodného práva verejného, kde si vyskúšali rolu nákupcov zbraní, zástupcov štátu snažiacich sa riešiť humanitárne problémy a dosiahnuť mierové urovnanie konfliktu, či zlepšiť postavenie utečencov v čase ozbrojeného konfliktu.

K úspešnej reprezentácii postupom až do štvrťfinále srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na budúcoročných zástupcov našej fakulty na tomto náročnom, ale prínosnom podujatí zdokonaľujúcom zručnosti študentov.


Študuj na UPJŠ