UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Regionálne kolo Turnaja mladých fyzikov 2019

V pondelok 4. 2. 2019 sa na našej fakulte uskutočnilo regionálne kolo Turnaja mladých fyzikov (www.tmfsr.sk).

Do súťaženia sa zapojilo 13 tímov z 9 stredných škôl Košického a Prešovského kraja.

Zoznam prihlásených tímov a úloh

Súťažiaci  v troch fyzbojoch prezentovali, oponovali a recenzovali 17 úloh aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže.

Úlohy aktuálneho ročníka TMF

Fyzboje prebiehali paralelne v štyroch miestnostiach, kde vystúpenia hodnotili trojčlenné komisie.

Rozpis fyzbojov

Z regionálneho kola postupujú družstvá do celoštátneho kola. Vybrané družstvo bude reprezentovať Slovensko na otvorenom kole TMF v Leobene v Rakúsku. Najlepší riešitelia vytvoria národné družstvo, ktoré bude súťažiť na medzinárodnom kole IYPT 2109 (http://iypt.org) vo Varšave v Poľsku.

Výsledky družstiev v regionálnom kole TMF Košice

Výsledky jednotlivcov v regionálnom kole TMF Košice


Posledná aktualizácia: 05.02.2019