UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spomienkový seminár k 100. výročiu narodenia profesora Juraja Daniel-Szabóa

 

 

 

prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabó, CSc.

 (* 4.7. 1919 Vyšná Slaná – † 23.11.1990 Košice)

 

 

 

Spomienkovým seminárom si dňa 3.októbra 2019 pripomenieme významnú osobnosť, vynikajúceho vysokoškolského pedagóga, vedca, spoluzakladateľa fakulty, nášho bývalého dekana prof. RNDr. Juraja Daniel-Szabóa, CSc.

Seminár sa uskutoční od 13:30 si v Aule prof. J. Daniel-Szabóa (Park Angelinum 9, SA1A1/P1). 

Aktívny, charizmatický, odborný a inšpiratívny životný príbeh pána profesora uvedieme osobnými spomienkami viacerých kolegov a žiakov. V diskusiách rozvinieme naše spomienky o nezabudnuteľné zážitky z osobných stretnutí a spolupráce.

Spomienkovým seminárom by sme radi zachovali odkaz pre súčasnú a nasledujúcu generáciu vedcov, učiteľov a študentov v duchu životného kréda prof. Juraja Daniel-Szabóa: Myšlienka je devíza.

 

Srdečne pozývame všetkých, ktorým je fyzika a fyzikálne vzdelávanie blízke.

Posledná aktualizácia: 03.10.2019