UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzi ocenenými Cenou za vedu a techniku 2019 v kategórii Popularizátor vedy je i osobnosť Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľuje najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky. Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo cieľom slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2019 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2019.

Pre rok 2019 udelilo MŠVVaŠ SR Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

V kategórii Popularizátor vedy sa udeľuje ocenenie jednotlivcovi za významný prínos v oblasti zvyšovania povedomia o vede a technike v spoločnosti a za propagáciu výsledkov výskumu a vývoja na Slovensku a v zahraničí. Takouto osobnosťou je na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ docent Marián KirešÚstavu fyzikálnych vied, vedúci Oddelenia didaktiky fyziky, ktorému bola tohto roku táto cena zaslúžene udelená.

 

Srdečne gratulujeme!

 

Posledná aktualizácia: 08.11.2019