UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Úspech študentky chémie PF UPJŠ na 21. celoslovenskej ŠVK s medzinárodnou účasťou

Chémia a technológie pre život bol ústredný názov 21. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, na ktorej študentka Bc. Gabriela Kuzderová z Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach obsadila I. miesto v rámci sekcie Anorganická chémia. 
Študentská vedecká konferencia, ktorá je organizovaná v odbore  chémia a chemická a potravinárska technológia sa konala na pôde  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 6. novembra 2019. Konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa a 2. stupňa vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. 

Bakalárke Kuzderovej srdečne gratulujeme! 

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 13.11.2019