UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Náboj Physics - aj košickí stredoškoláci sa „nabíjajú“ fyzikou

Už po tretíkrát zorganizovali študenti fyziky PF UPJŠ, za výraznej podpory RNDr. Róberta Hajduka, PhD. z CCVaPP UPJŠ a Mgr. Zuzany Ontkovičovej z Ústavu matematických vied PF UPJŠ, na pôde našej univerzity košickú časť medzinárodnej fyzikálnej súťaže Náboj Physics. Podujatie sa konalo dňa 8.11.2019 a  zúčastnilo sa ho 145 súťažiacich v  29 tímoch, 15 tímov v kategórii Junior a 14 tímov v kategórii Senior. Celkovo, v rámci všetkých krajín ktoré boli do súťaže zapojené, sa zúčastnilo 122 juniorských a 154 seniorských tímov. V oboch kategóriách v Košiciach zvíťazili tímy z Gymnázia Poštová.  Seniorský tím z Gymnázia Poštová sa umiestnil na víťaznom mieste nielen v celoslovenskom, ale aj  v medzinárodnom porovnaní tímov. Víťazné tričká a knižné poukážky obom víťazným tímom odovzdal zástupca Ústavu fyzikálnych vied docent Jozef Strečka. Súťažiacim zaprial veľa úspechov nielen vo fyzikálnych súťažiach, ale aj ďalších súťažiach s prírodovedným, matematickým či informatickým zameraním.

Poradie v kategórii Junior 13 úloh
1. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto B.  12 úloh
2. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 12 úloh
3. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto A     
   
Poradie v kategórii Senior  
1. Gymnázium Poštová, Košice-Staré Mesto B 35 úloh
2. Gymnázium Kukučínova, Poprad 21 úloh 
3. Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Humenné 16 úloh 

  


Posledná aktualizácia: 20.11.2019