UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Virtuálny Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

Záujemcom o štúdium prírodných vied, ich rodičom a všetkým vedychtivým otvárame dvere Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 3. februára 2022, virtuálne

Sledujte živý prenos na Facebooku pfupjs, kde bude čoskoro dostupný odkaz na udalosť.


Viac o našej ponuke odborov tu. Budúcnosť máš u nás na dva kroky.

Posledná aktualizácia: 13.01.2022