UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Virtuálny Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

Záujemcovia o štúdium prírodných vied, ich rodičia či pedagógovia, si môžu pozrieť záznam virtuálneho Dňa otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý sa konal 3. februára 2022,

na Facebooku pfupjs.    Program 

Viac o našej ponuke odborov tu. Budúcnosť máš u nás na dva kroky.

 

Posledná aktualizácia: 08.02.2022