UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Deň otvorených dverí - 8. február 2018


Ak máte otázky alebo  na stránke nenájdete informácie, ktoré potrebujete, navštívte DISKUSNÉ FÓRUM.


PREČO študovať
Biológiu
Ekológiu
Chémiu
Fyziku
Geografiu
Informatiku
Matematiku
Učiteľstvo

 

Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku

  • Úspešní absolventi fakulty

RNDr. Norbert Werner / Ako cierne diery riadia ...   - absolvent PF UPJŠ 1999-2004, študoval fyziku a následne astronómiu a astrofyziku; V roku 2008 získal grant NASA - Chandra/Einstein fellowship  (každoročne ho získa len päť uchádzačov) a odvtedy pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii (USA). Je členom vedeckého tímu pripravujúceho japonsko-americkú družicu Astro-H.

Vedec PF UPJS sa stal členom česko-slovenskej expedície ANTARKTIDA 2017

►  Tomáš Tokár, absolvent doktorandského štúdia na Katedre Biofyziky, Ústavu fyzikálnych vied  PF UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako postdoc v Princess Margaret Cancer Centre, v Toronte.
Ako vznikla baktéria, ktorá písala dejiny

  • Z nášho archívu

Deň otvorených dverí / Stretnutie s úspešnými absolventmi- archív

Jeden deň vysokoškolákom

Úvodné sústredenia študentov I. ročníka / Videozáznam  (z ak. roku 2014/15) 


Prírodovedcká fakulta UPJŠ v Košiciach si podľa najnovšieho hodnotenia (Hodnotiaca správa 2015) nezávislej renkingovej agentúry ARRA udržala tradične vysokú pozíciu tak v rámci skupiny prírodovedných fakúlt ako aj v rámci všetkých fakúlt slovenských VŠ.


Pre talentovaných študentov!

Milí uchádzači. Ak ste boli počas strednej školy úspešnými riešiteľmi krajského, národného alebo medzinárodného kola olympiády v prírodných vedách, matematike, informatike, alebo ste sa umiestnili na poprednom mieste v inej významnej súťaži, po nastúpení na štúdium na PF UPJŠ môžete získať Štipendium pre talentovaných študentov.


Študijné programy sú akreditované v sústave nových študijných odborov v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, jeho zmien a doplnení v zmysle neskorších predpisov.

 

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta)   
Pozrieť manuál

Posledná aktualizácia: 05.02.2018