UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium


 Hľadáš všetky informácie na jednom mieste?
 Pozri si našu NOVÚ STRÁNKU PRE UCHÁDZAČOV O  ŠTÚDIUM.


Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka


Ak máte otázky alebo  na stránke nenájdete informácie, ktoré potrebujete, navštívte DISKUSNÉ FÓRUM.

 


PREČO študovať
Biológiu
Ekológiu
Chémiu
Fyziku
Biofyziku
Geografiu
Informatiku
Matematiku
Učiteľstvo

 

Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku


Pre talentovaných študentov!

Milí uchádzači. Ak ste boli počas strednej školy úspešnými riešiteľmi krajského, národného alebo medzinárodného kola olympiády v prírodných vedách, matematike, informatike, alebo ste sa umiestnili na poprednom mieste v inej významnej súťaži, po nastúpení na štúdium na PF UPJŠ môžete získať Štipendium pre talentovaných študentov.


Študijné programy sú akreditované v sústave nových študijných odborov v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, jeho zmien a doplnení v zmysle neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia: 22.01.2020