UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

  Elektronická prihláška 

 Virtuálny Deň otvorených dverí - 4. február 2021 

 Hľadáš všetky informácie na jednom mieste?
 Pozri si našu NOVÚ STRÁNKU PRE UCHÁDZAČOV O  ŠTÚDIUM.


Študijné programy sú akreditované v sústave nových študijných odborov v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, jeho zmien a doplnení v zmysle neskorších predpisov.


PREČO študovať
Biológiu
Ekológiu
Chémiu
Fyziku
Biofyziku
Geografiu
Informatiku
Matematiku
Učiteľstvo

 

Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku


Pre talentovaných študentov!

Milí uchádzači. Ak ste boli počas strednej školy úspešnými riešiteľmi krajského, národného alebo medzinárodného kola olympiády v prírodných vedách, matematike, informatike, alebo ste sa umiestnili na poprednom mieste v inej významnej súťaži, po nastúpení na štúdium na PF UPJŠ môžete získať Štipendium pre talentovaných študentov.

Posledná aktualizácia: 08.07.2021