UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium


 Hľadáš všetky informácie na jednom mieste?
 Pozri si našu NOVÚ STRÁNKU PRE UCHÁDZAČOV O  ŠTÚDIUM.


Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka


Ak máte otázky alebo  na stránke nenájdete informácie, ktoré potrebujete, navštívte DISKUSNÉ FÓRUM.


PREČO študovať
Biológiu
Ekológiu
Chémiu
Fyziku
Biofyziku
Geografiu
Informatiku
Matematiku
Učiteľstvo

 

Informácie pre uchádzačov v ukrajinskom jazyku

  • Úspešní absolventi fakulty

RNDr. Norbert Werner / Ako cierne diery riadia ...   - absolvent PF UPJŠ 1999-2004, študoval fyziku a následne astronómiu a astrofyziku; V roku 2008 získal grant NASA - Chandra/Einstein fellowship  (každoročne ho získa len päť uchádzačov) a odvtedy pôsobí v Ústave časticovej astrofyziky a kozmológie Stanfordskej univerzity v Kalifornii (USA).

Vedec PF UPJS sa stal členom česko-slovenskej expedície ANTARKTIDA 2017

►  Tomáš Tokár, absolvent doktorandského štúdia na Katedre Biofyziky, Ústavu fyzikálnych vied  PF UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti pôsobí ako postdoc v Princess Margaret Cancer Centre, v Toronte.
Ako vznikla baktéria, ktorá písala dejiny

  • Z nášho archívu

Deň otvorených dverí / Stretnutie s úspešnými absolventmi- archív

Jeden deň vysokoškolákom

Úvodné sústredenia študentov I. ročníka / Videozáznam  (z ak. roku 2014/15) 


Prírodovedcká fakulta UPJŠ v Košiciach si podľa najnovšieho hodnotenia (Hodnotiaca správa 2015) nezávislej renkingovej agentúry ARRA udržala tradične vysokú pozíciu tak v rámci skupiny prírodovedných fakúlt ako aj v rámci všetkých fakúlt slovenských VŠ.


Pre talentovaných študentov!

Milí uchádzači. Ak ste boli počas strednej školy úspešnými riešiteľmi krajského, národného alebo medzinárodného kola olympiády v prírodných vedách, matematike, informatike, alebo ste sa umiestnili na poprednom mieste v inej významnej súťaži, po nastúpení na štúdium na PF UPJŠ môžete získať Štipendium pre talentovaných študentov.


Študijné programy sú akreditované v sústave nových študijných odborov v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách, jeho zmien a doplnení v zmysle neskorších predpisov.

 

Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou  mobilnej aplikácie UniMAP (beta)   
Pozrieť manuál

Posledná aktualizácia: 13.03.2019