Prejsť na obsah

Ústav matematiky

0minút, 19sekúnd

Ústav matematických vied je jedným zo šiestich ústavov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach. Zabezpečuje štúdium v odboroch matematika, ekonomická a finančná matematika, analýza dát a umelá inteligencia a učiteľstvo matematiky. Je inštitúciou, ktorá realizuje aj výskum v týchto oblastiach.

Aktuality

Zobraziť viac

Jesenná 5, 040 01 Košice

umv@upjs.sk

+421 55 234 2213


Študuj na UPJŠ