Prejsť na obsah

Spomienkový memoriál profesora Pavla Kristiana

0minút, 38sekúnd
25516

Spomienkový memoriál profesora Pavla Kristiana

7. 12. 2023 od 14:00 – 16:00 h

Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2

Moderátor: RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.

doc. Roman Soták, dekan PF UPJŠ
Úvodné slovo

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
Predstavenie osobnosti profesora Pavla Kristiana

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Mojich 52 rokov s profesorom Kristianom

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
prof. Kristian – nielen významný chemik, ale komplexná osobnosť PF UPJŠ

doc. RNDr. Ladislav Janovec, PhD.
AKRIDÍN – molekula, prostredníctvom ktorej profesor Kristian „spojil“ niekoľko generácií vedcov na Katedre organickej chémie

prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Profesor Kristian – zanietený vedec a pedagóg

Podujatie bolo organizované pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom chemických vied.


Študuj na UPJŠ