Prejsť na obsah

Ústav chemických vied

0minút, 26sekúnd

Dňa 8.2.1963, s platnosťou od 1.3.1963, bola ako súčasť Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach založená Prírodovedecká fakulta, v rámci ktorej sa začali budovať štyri vedné odbory: matematika, fyzika, chémia a biológia. K uvedeným dátumom začal svoju činnosť aj Ústav chemických vied, vtedy ako spoločná Katedra chémie. Vedením spoločnej Katedry chémie na Prírodovedeckej fakulte bol dočasne poverený doc. RNDr. Ivan Soták, CSc.

Aktuality

Moyzesova 11, 040 01 Košice

uchv@upjs.sk

+421 55 234 1198


Študuj na UPJŠ