UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Skríningové testovanie na COVID-19

Skríningové testovanie na COVID-19

UPJŠ v Košiciach pripravuje testovanie svojich zamestnancov, doktorandov a ich rodinných príslušníkov. Skríningové testovanie na UPJŠ bude prebiehať 25.1.2021 a 26.1.2021 vo vstupných priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.

Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 na UPJŠ
Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Digitálna transformácia vzdelávania učiteľov

Na našich základných a stredných školách sú naďalej učitelia s nízkou alebo nedostatočnou úrovňou digitálnych zručností. Preto proces akreditácie v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý sa rozbieha na vysokých školách, je jednou z príležitostí ako tento stav zmeniť

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020 / ONLINE prednášky

Aj v Košiciach sa študujú témy, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny. Vedenie fakulty pozýva študentov, učiteľov ale aj absolventov a širokú verejnosť na ONLINE stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí  priblížia problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2020 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/Medicína.

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Hodnotenie Slovenských vedeckých inštitúcií a univerzít podľa Nature Index

Nature Index poskytuje absolútne a zlomkové hodnotenie publikačnej aktivity na inštitucionálnej, národnej aj regionálnej úrovni. Registruje najlepšie časopisy z oblasti prírodných vied, v súčasnosti 82 časopisov. PF UPJŠ v Košiciach prenikla do medzinárodného rebríčka Nature Index s 19 článkami s hodnotou FC indexu 0,56

ONLINE PREZENTÁCIA

ONLINE PREZENTÁCIA

Pozrite si webovú online prezentáciu TU
Reminiscencie na ak. rok 2019/2020
Výučba na UPJŠ v Košiciach začína 21.9.2020 podľa platného rozvrhu hodín. Webová prezentácia slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021 bude prebiehať ONLINE. Rektorské voľno pre študentov nebude v tento deň udelené.

Veda mení svet

Genóm ľubovníka do posledného písmena

Genóm ľubovníka do posledného písmena

Napriek pokrokom v syntetickej chémii sú príroda a liečivé rastliny stále bohatým zdrojom látok používaných v prevencii a liečbe mnohých ochorení. Tím katedry genetiky ÚBEV PF UPJŠ pod vedením profesorky Evy Čellárovej sa v spolupráci s výskumníkmi z Číny a Kanady podieľal na charakterizácii kompletného genómu jednej z najdlhšie používaných liečivých rastlín, ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) a na objasnení biosyntetickej dráhy melatonínu, ktorý bol publikovaný v prestížnom časopise Journal of Pineal Research

Štatisticko fyzikálne metódy = nástroj na opravu poškodeného videa

Štatisticko fyzikálne metódy = nástroj na opravu poškodeného videa

Poznanie mikroskopickej podstaty magnetizmu možno využiť aj v oprave chýbajúcich častí obrazu. Výskumná skupina z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, pod vedením prof. RNDr. Milana Žukoviča, PhD. skúma využitie spinových modelov v oblasti predikcie chýbajúcich priestorových dát, ktoré môžu byť využité aj za účelom rekonštrukcie digitálneho obrazu a videa

Pomenovanie nových pórovitých materiálov nesie názov UPJŠ

Pomenovanie nových pórovitých materiálov nesie názov UPJŠ

Na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied  PF UPJŠ sa realizuje  dlhoročný výskum pórovitých materiálov typu metal-organic frameworks. Tento rok, výsledky svojej práce RNDr. Miroslav Almáši, PhD. a kolektív publikovali v prestížnom britskom časopise RSC Advances, ktorý je pod záštitou Britskej kráľovskej chemickej spoločnosti....

Klimatická zmena a prehrievanie miest

Klimatická zmena a prehrievanie miest

Prebiehajúca klimatická zmena prináša aj negatívne zmeny klímy v zastavaných územiach, čo zhoršuje životné podmienky obyvateľov miest. Výskumníci z Ústavu geografie PF UPJŠ pomocou softvéru GRASS GIS realizovali výskum tohto problému pre Košice, pričom do výskumu zapojili aj študentov geografických študijných programov. 

Zo života fakulty

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Spomienka na RNDr. Margitu Rychlovú

Na prahu nového roka, 10. januára 2021, vo veku 93 rokov sa skončila životná púť RNDr. Margity Rychlovej, CSc., ktorá pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach od prvých rokov jej existencie a podieľala sa na rozvoji genetiky

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Košický a Prešovský kraj, ktorý je určený žiakom základných a stredných škôl, sa po prvýkrát konalo online. Jeho spoluorganizátorom bola Prírodovedecká fakulta

CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

Ústav informatiky PF UPJŠ sa v rámci Európskeho týždňa programovania  konaného od 12. – do 25. 10.2020 zapojil aktivitou Programujeme vedecký humor.  Hlavným zámerom aktivity je vytvoriť a na webe publikovať zbierku rôznych foriem originálneho vedeckého humoru naprogramovaného v Scratchi