Prejsť na obsah

CSMAG2019 – Medzinárodná vedecká konferencia

0minút, 40sekúnd

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky organizujú v dňoch 3. 6. – 7. 6. 2019 17. ročník medzinárodnej konferencie CSMAG2019.

Konferencie sa zúčastní viac ako 300 účastníkov z 25 krajín sveta a ide tak o najväčšie medzinárodné podujatie, ktoré sa koná každé tri roky.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie vedecké poznatky v nasledovných oblastiach výskumu magnetizmu :

  1. Theoretical problems of magnetically ordered materials, magnetization processes
  2. Amorphous, nanocrystalline and other soft magnetic materials
  3. Magnetic materials for energy applications (permanent magnets, magnetocaloric materials, motors, transformers, …)
  4. Magnetic thin films and surfaces, spintronics, particles and nanostructures
  5. Low-dimensional magnetic materials, molecular magnets and ferrofluids
  6. Rare-earth and 5f-systems
  7. Strongly correlated electron systems, superconducting materials
  8. Multifunctional magnetic materials (multiferroic, magnetoelastic, shape memory, …)
  9. Other magnetic materials and application

Viac informácií


Študuj na UPJŠ