Prejsť na obsah

Aktuality

Cena dekana 2023

Cena dekana, ktorá je udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v kategóriách pedagogická činnosť, vedeckovýskumná činnosť a rozvoj fakulty bola za rok 2022 udelená týmto zamestnancom a doktorandom našej fakulty.

Študuj na UPJŠ