UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Konferencia CSGT 2013

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach spoluorganizuje 7. Česko-slovenské medzinárodné sympózium z teórie grafov, kombinatoriky, algoritmov a aplikácií. Konferencia je o to významnejšia, že sa koná pri príležitosti 50. výročia od prvej medzinárodnej konferencie z teórie grafov na území bývalého Československa a jednej z prvej vo svete vôbec. Konferencie sa zúčastňuje 161 účastníkov z 27 krajín, ktorí okrem odborného programu budu spoznávať i Košice a východne Slovensko.
 

Bitcoin - mena budúcnosti?

Vedenie PF UPJŠ pozýva zamestnancov a študentov  do Prírodovedeckej čajovne, ktorá sa uskutoční dňa 13. novembra 2013 o 13.30 h. vo veľkej zasadacej miestnosti rektorátu UPJŠ.

Iné cesty – festival zodpovedného cestovania (ekologický turizmus) - silné témy, vysnívané krajiny a úžasné fotografie

V dňoch 22. a 23. novembra 2013 sa na pôde fakulty (Aula prof. Prasličku – RB0A5- M5) uskutoční  už 7. ročník festivalu Iné cesty, ktorý za podpory PF UPJŠ organizuje Občianske združenie SOSNA. Festival je určený všetkým, ktorí na svojich cestách „našľapujú“ vnímavo. Autentické  fotografie spojené s rozprávaním cestovateľov ktorí hľadajú, obdivujú a rešpektujú posledné nedotknuté miesta a kultúry na Zemi...

Slávnostné stretnutie AO PF UPJŠ – 15. január 2014

Dekan a vedenie fakulty srdečne pozývajú zamestnancov fakulty na slávnostné stretnutie AO PF UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti nového roku 2014 dňa 15. januára 2014 o 18.30 h.Štátnom divadle J. Borodáča  v Košiciach.

Príhovor dekana

...blíži sa obdobie vianočných sviatkov a príchodu nového roka, ktoré nám umožňuje trochu znížiť hektické pracovné tempo, viac sa venovať rodine a blízkym, ale aj poohliadnuť sa za uplynulým rokom.

Pozvánka na tlačovú konferenciu

k realizácii projektu "Extrem II – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach", ktorá sa uskutoční dňa 01. 10. 2013 o 11:00 h.

Horizont 2020 - informačné dni na Slovensku

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a spoluorganizujúcimi univerzitami pripravili pre Vás informačné dni zamerané na témy výziev nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie - Horizont 2020.

Prírodovedecké dni 2013

Dekan PF UPJŠ srdečne pozýva zamestnancov a študentov fakulty na výlet do prírody a ďalšie podujatia, ktore sa uskutočnia v rámci Prírodovedeckých dni 2013