UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Deň otvorených dverí - 7. februára 2014

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ srdečne pozýva študentov a učiteľov stredných škôl, prípadne i rodičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 07. 02. 2014  v priestoroch jednotlivých ústavov fakulty s možnosťou prehliadky pracovísk a laboratórií.

HORIZONT 2020 - semináre

14. 04. 2014 - seminár k finančným a právnym otázkam v projektoch H2020
15. 04. 2014 -  seminár  "Nastroj pre MSP v programe H2020"

Príhovor dekana

Vážené  kolegyne a kolegovia, milí študenti, vážení partneri,
blíži sa obdobie vianočných sviatkov a príchodu nového roka, ktoré nám umožňuje trochu zabudnúť na pracovné povinnosti, spomaliť častokrát hektické tempo a viac sa venovať rodine a blízkym, ale aj poohliadnuť sa za uplynulým rokom.

Deň otvorených dverí 2014

UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja pozýva všetkých záujemcov o štúdium, pedagógov, rodičov a priaznivcov UPJŠ na Deň otvorených dverí 2014, ktorý sa uskutoční 10. októbra 2014 od 8.30 h

 

Doplňujúce voľby

zástupcov študenstkej časti PF UPJŠ do Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach a Akademického senátu UPJŠ v Košiciach sa konajú 22. októbra 2014 v čase od 9:00 h do 12:00 h - aktualizované

9. Prírodovedecká čajovňa

Dňa 14. mája 2014 o 13.30 h sa na pôde rektorátu univerzity, (veľká zasadacia miestnosť, I. posch.), uskutoční v poradí už 9. čajovňa, hlavnou témou ktorej bude: Centrum Interdisciplinárnych Biovied PF UPJŠ  - cesta k prosperite alebo dobrodružstvo?

Informačný seminár k štipendijným pobytom v zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra organizuje informačný seminár venovaný štipendijným ponukám na pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Seminár sa bude konať dňa 24. 06. 2014 (utorok) o 13:30 h v Multimediálnej učebni Filozofickej knižnice UPJŠ, Moyzesova 9, Košice.

17. workshop "Hereditarnia"

Workshop s medzinárodnou účasťou sa koná v dňoch 12. - 14. septembra 2014 v hoteli Atrium v Novom Smokovci