UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Príhovor dekana

Vážené  kolegyne a kolegovia, milí študenti, vážení partneri,
blíži sa obdobie vianočných sviatkov a príchodu nového roka, ktoré už tradične patrí medzi tie časti roka, ktoré nám umožňujú trochu zabudnúť na pracovné povinnosti, spomaliť častokrát priam hektické pracovné tempo, zabudnúť na starosti všedných dní  a viac sa venovať rodine a blízkym, ale aj poohliadnuť sa za uplynulým rokom.

Pedagogická konferencia

Dňa 10. novembra 2015 sa na pôde PF UPJŠ uskutočnila Pedagogická konferencia, ktorá bola  venovaná problematike kvality VŠ vzdelávania, kvalite prichádzajúcich študentov, tomu čo ich ovplyvňuje pri výbere VŠ i ako uvažujú o výbere študijného odboru.

Scientix seminár – podpora STEM vzdelávania

Dňa 05. 11. 2015 sa na pôde fakulty uskutočnil Scientix seminár, ktorý v spolupráci s Národným kontaktným bodom Scientix na Žilinskej univerzite (NKB Scientix) zorganizovala PF UPJŠ v Košiciach.  Cieľom seminára bolo predstaviť iniciatívu Scientix, služby a aktivity na podporu STEM vzdelávania, prezentovať úspešné projekty zamerané na  jeho inováciu a zatraktívnenie.

Deň otvorených dverí UPJŠ

Dňa 9. októbra 2015 sa v budove SOKRATES, nachádzajúcej sa v areáli UPJŠ, uskutoční univerzitný Deň otvorených dverí. Pozvaní sú všetci záujemcovia o štúdium, pedagógovia, rodičia ako aj priaznivci našej univerzity.

Promócie absolventov

bakalárskeho štúdia, magisterského štúdia a rigorózneho konania sa konajú 2. októbra 2015 v Aule LF UPJŠ (Tr. SNP 1)